Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

 Rafał Orfeusz BILSKI

Rafał Orfeusz BILSKI

Radny

Okręg: 12, zdobyte głosy: 115, przynależność: KWW „Z MIESZKAŃCAMI DLA MIESZKAŃCÓW”

Status: powołany - 20.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Spraw Społecznych Rady Miasta Dynów stała Uchwała Nr II/4/18 członek
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miasta Dynów stała Uchwała Nr II/3/18 członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-12-11 16:13:40 Podjęcie uchwały w sprawie powołania delegatów do reprezentowania Gminy Miejskiej Dynów w Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska” II sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. za
2018-12-11 16:05:24 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu II sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. za
2018-12-11 15:24:05 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości II sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. za
2018-12-11 15:34:02 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych II sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. wstrzymał się
2018-12-11 14:43:32 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dynów II sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. za
2018-12-11 14:47:57 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Dynów II sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. za
2018-12-11 14:21:09 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego oraz przedmiotu działania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miasta Dynów II sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. za
2018-12-11 14:51:27 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Dynów II sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. za
2018-12-11 16:08:09 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok. II sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. za
2018-12-11 16:11:29 Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Gminy Miejskiej Dynów do Zgromadzenia Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego. II sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. za
2018-12-11 14:57:10 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2018 rok. II sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. za
2018-12-11 15:03:38 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Dynów na lata 2018-2028. II sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. za
2018-12-11 15:59:44 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki takiej opłaty. II sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. za
2018-12-11 14:14:34 Kandydatura Pana Kazimierza Gołąba na Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miasta Dynów . II sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. przeciw
2018-12-11 14:41:59 Kandydatura Pana Michała Zięzio na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dynów. II sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. przeciw
2018-12-11 14:46:43 Kandydatura Pana Józefa Mikoś na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Dynów. II sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. wstrzymał się
2018-12-11 14:12:57 Kandydatura Pana Piotra Krupy na Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miasta Dynów . II sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. za
2018-12-11 14:40:37 Kandydatura Pana Piotra Krupy na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dynów. II sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. za
2018-12-11 14:11:11 Skład osobowy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miasta Dynów. II sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. za
2018-12-11 14:24:00 Skład osobowy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Dynów. II sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. za
2018-12-11 14:35:22 Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dynów. II sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. za
2018-12-11 14:45:23 Skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Dynów. II sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. za
2018-12-11 14:19:20 Kandydatura Pana Kazimierza Gołąba na Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów. II sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. przeciw
2018-12-11 14:26:43 Kandydatura Pana Marka Siry na Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych. II sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. wstrzymał się
2018-12-11 14:29:52 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego oraz przedmiotu działania Komisji Spraw Społecznych. II sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. za
2018-12-11 14:32:41 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego oraz przedmiotu działania Komisji Spraw Społecznych. II sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. za
2018-12-17 16:18:47 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycia nieruchomości. III nadzwyczajna sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. za
2018-12-17 16:22:29 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2018 rok. III nadzwyczajna sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. za
2018-12-17 16:26:02 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Dynów na lata 2018-2028. III nadzwyczajna sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. za
2019-01-21 14:39:55 Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Dynów na 2019 rok. IV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-01-21 14:43:03 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dynów na lata 2019-2029. IV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-01-21 14:45:18 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego. IV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-01-21 14:47:10 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rzeszowskiemu na realizację zadania publicznego. IV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-01-21 14:49:41 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Miasto Dynów przez Gminę Hyżne prowadzenia zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Gminy Hyżne usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Dynowie. IV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-01-21 14:51:45 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok. IV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-01-21 14:53:19 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok. IV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-01-21 14:55:19 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/81/15 Rady Miasta Dynów z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Miejskiej Dynów. IV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-01-21 14:57:18 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dynów na 2019 rok. IV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-01-21 14:58:57 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miasta Dynów na 2019 rok. IV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-01-21 15:00:39 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Dynów na 2019 rok. IV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-01-21 15:02:24 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Dynów na 2019 rok. IV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-01-21 15:03:56 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miasta Dynów na 2019 rok. IV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-01-21 15:05:33 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Dynowie krótkoterminowego zasiłku kasowego. IV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-01-21 14:06:17 Wprowadzenie do porządku obrad: ,,Projektu uchwały w sprawie przyznania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Dynowie krótkoterminowego zasiłku kasowego." IV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-03-12 14:33:33 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2019 rok. V sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-03-12 14:36:08 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/3/18 Rady Miasta Dynów z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego oraz przedmiotu działania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miasta Dynów V sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-03-12 14:38:06 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/4/18 Rady Miasta Dynów z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego oraz przedmiotu działania Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Dynów V sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-03-12 14:40:24 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi zlokalizowanej na działce nr ewid. gruntów 6337 w Dynowie V sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-03-12 14:42:25 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi zlokalizowanej na działce nr ewid. gruntów 5127/2 w Dynowie V sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-03-12 14:44:20 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi zlokalizowanej na działkach nr ewid. gruntów 6328, 6329, 6331 w Dynowie V sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-03-12 14:47:14 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Dynów” w 2019 roku. V sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-03-12 15:34:18 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie V sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 wstrzymał się
2019-03-12 15:37:42 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Przewodniczącego oraz Radnych Rady Miasta Dynów V sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-03-12 15:40:14 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych V sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-06-27 13:38:58 Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Dynów VII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-06-27 14:03:55 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Dynów za 2018 rok VII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-06-27 14:06:13 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Dynów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Dynów za 2018 rok VII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-06-27 14:24:13 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2019 rok VII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-06-27 14:26:55 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Dynów na lata 2019-2029 VII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-06-27 14:30:49 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie VII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-06-27 14:32:40 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu VII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-06-27 14:34:20 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Dynów na lata 2019 – 2022 VII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-06-27 14:36:34 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ośrodka turystycznego „Błękitny San” w Dynowie VII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-06-27 14:38:13 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Dynów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Miejskiej Dynów od dnia 1 września 2019 roku VII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-06-27 14:42:20 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej VII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-06-27 14:46:06 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Miejską Dynów VII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-06-27 14:49:28 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/252/18 Rady Miasta Dynów z dnia 5 września 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Dynów VII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-06-27 14:51:08 Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników VII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-06-27 14:53:16 Podjęcie uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Dynów VII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-06-27 13:03:49 w sprawie zmiany porządku obrad VII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-07-10 15:48:20 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2019 rok. VIII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-07-10 16:18:44 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenie stawki takiej opłaty. VIII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 wstrzymał się
2019-07-10 15:38:09 w sprawie zmiany porządku obrad VIII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-09-27 14:24:30 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2019 rok. X sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-09-27 14:26:17 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. X sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-09-27 14:28:00 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Dynów. X sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-09-27 14:29:21 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2019 terenu położonego przy ul. Polnej w Dynowie. X sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-09-27 14:32:37 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/59/19 Rady Miasta Dynów z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Miejską Dynów. X sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-09-27 14:35:50 Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Miasta Dynowa" X sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-09-27 14:45:32 Skład Komisji Skrutacyjnej do wyboru ławników sądowych X sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-09-27 13:02:53 Wprowadzenie do porządku obrad nowego punktu- Podjecie uchwały w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Miasta Dynowa" X sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za