Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
0 0 12 0 3
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Roman Michał MRYCZKO przeciw
2 Józef Mikołaj MIKOŚ przeciw
3 Roman Emilian NOWAK przeciw
4 Piotr Władysław KRUPA przeciw
5 Renata PYŚ przeciw
6 Kazimierz GOŁĄB przeciw
7 Paweł Adam PAWŁOWSKI przeciw
8 Maria Janina CHUDZIKIEWICZ przeciw
9 Rafał Orfeusz BILSKI przeciw
10 Jolanta Maria BOCZAR przeciw
11 Marek SIRY przeciw
12 Andrzej Wojciech POLEWKA przeciw
13 Michał ZIĘZIO nieobecny
14 Aleksander URBAN nieobecny
15 Krystyna Mazur nieobecny