Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Dynów

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Dynów

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-12-11 uchwałą nr Uchwała Nr II/6/18

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Władysław KRUPA członek
Józef Mikołaj MIKOŚ 0przewodniczący
Paweł Adam PAWŁOWSKI 1 wiceprzewodniczący