Wyniki głosowań

Zestawienie wyników głosowań według sesji

Data posiedzenia Sesja Ilość głosowań Szczegóły
2018-12-11 II sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. 26 Sprawdź wyniki głosowań
2018-12-17 III nadzwyczajna sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. 3 Sprawdź wyniki głosowań
2019-01-21 IV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 15 Sprawdź wyniki głosowań
2019-03-12 V sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 10 Sprawdź wyniki głosowań
2019-04-29 VI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 4 Sprawdź wyniki głosowań
2019-06-27 VII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 16 Sprawdź wyniki głosowań
2019-07-10 VIII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 3 Sprawdź wyniki głosowań
2019-07-29 IX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 2 Sprawdź wyniki głosowań
2019-09-27 X sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 8 Sprawdź wyniki głosowań
2019-10-30 XI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 5 Sprawdź wyniki głosowań
2019-11-27 XII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 10 Sprawdź wyniki głosowań
2019-12-16 XIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. 2 Sprawdź wyniki głosowań
2019-12-30 XIV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 12 Sprawdź wyniki głosowań
2020-01-23 XV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 5 Sprawdź wyniki głosowań
2020-03-25 nadzwyczajna XVI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 4 Sprawdź wyniki głosowań
2020-05-14 XVII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 10 Sprawdź wyniki głosowań
2020-06-30 XVIII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 6 Sprawdź wyniki głosowań
2020-08-27 XIX sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 4 Sprawdź wyniki głosowań
2020-10-29 XX sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 9 Sprawdź wyniki głosowań
2020-11-26 XXI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 10 Sprawdź wyniki głosowań
2020-12-22 XXII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 7 Sprawdź wyniki głosowań
2021-01-20 XXIII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 10 Sprawdź wyniki głosowań
2021-02-24 XXIV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 6 Sprawdź wyniki głosowań
2021-04-14 XXV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 10 Sprawdź wyniki głosowań
2021-05-31 XXVI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 11 Sprawdź wyniki głosowań
2021-06-15 XXVII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 5 Sprawdź wyniki głosowań
2021-06-28 XXVIII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 6 Sprawdź wyniki głosowań
2021-07-26 XXIX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 6 Sprawdź wyniki głosowań
2021-08-13 XXX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 5 Sprawdź wyniki głosowań
2021-09-29 XXXI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 5 Sprawdź wyniki głosowań
2021-11-05 XXXII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 5 Sprawdź wyniki głosowań
2021-11-25 XXXIII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 9 Sprawdź wyniki głosowań