Przejdź do treści

III Nadzwyczajna Sesja IX kadecji Rady Miasta Dynów

Data posiedzenia
14-06-2024, godz. 15:30
Miejsce posiedzenia
Urząd Miejski w Dynowie - Sala Narad; ul. Rynek 2 ; 36-065 Dynów

Porządek obrad

  • 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
  • 2. Przedstawienie porządku obrad.
  • 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2024 r.
  • 4. Zamknięcie obrad.