Przejdź do treści

Posiedzenie komisji:
Komisja Spraw Społecznych

Data posiedzenia
18-06-2024, godz. 15:30
Miejsce posiedzenia
Urząd Miejski w Dynowie - Sala Narad; ul. Rynek 2 ; 36-065 Dynów

Porządek obrad

  • 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
  • 2. Przedstawienie porządku obrad.
  • 3. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych.
  • 4. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dynów za 2023 rok oraz sprawozdania finansowego za 2023 r.
  • 5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2024 r.
  • 6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej.
  • 7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie powołania delegatów do reprezentowania Gminy Miejskiej Dynów w Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska”.
  • 8. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2023 rok dla miasta Dynów wraz z rekomendacjami na 2024 rok.
  • 9. Sprawy różne i wolne wnioski.