Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miasta Dynów

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miasta Dynów

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-12-11 uchwałą nr Uchwała Nr II/3/18

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Rafał Orfeusz BILSKI członek
Jolanta Maria BOCZAR członek
Maria Janina CHUDZIKIEWICZ członek
Kazimierz GOŁĄB 0przewodniczący
Piotr Władysław KRUPA członek
Krystyna Mazur członek
Roman Emilian NOWAK członek
Paweł Adam PAWŁOWSKI 1 wiceprzewodniczący
Andrzej Wojciech POLEWKA członek
Marek SIRY członek
Aleksander URBAN członek
Michał ZIĘZIO członek