Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Kazimierz GOŁĄB

Kazimierz GOŁĄB

Radny

Okręg: 7, zdobyte głosy: 112, przynależność: KWW NASZE MIEJSCE-DYNÓW

Status: powołany - 20.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Spraw Społecznych Rady Miasta Dynów stała Uchwała Nr II/4/18 członek
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miasta Dynów stała Uchwała Nr II/3/18 przewodniczący
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-12-11 16:13:40 Podjęcie uchwały w sprawie powołania delegatów do reprezentowania Gminy Miejskiej Dynów w Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska” II sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. za
2018-12-11 16:05:24 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu II sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. za
2018-12-11 15:24:05 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości II sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. za
2018-12-11 15:34:02 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych II sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. za
2018-12-11 14:43:32 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dynów II sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. za
2018-12-11 14:47:57 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Dynów II sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. za
2018-12-11 14:21:09 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego oraz przedmiotu działania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miasta Dynów II sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. za
2018-12-11 14:51:27 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Dynów II sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. za
2018-12-11 16:08:09 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok. II sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. za
2018-12-11 16:11:29 Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Gminy Miejskiej Dynów do Zgromadzenia Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego. II sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. za
2018-12-11 14:57:10 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2018 rok. II sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. za
2018-12-11 15:03:38 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Dynów na lata 2018-2028. II sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. za
2018-12-11 15:59:44 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki takiej opłaty. II sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. za
2018-12-11 14:14:34 Kandydatura Pana Kazimierza Gołąba na Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miasta Dynów . II sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. za
2018-12-11 14:41:59 Kandydatura Pana Michała Zięzio na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dynów. II sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. za
2018-12-11 14:46:43 Kandydatura Pana Józefa Mikoś na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Dynów. II sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. za
2018-12-11 14:12:57 Kandydatura Pana Piotra Krupy na Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miasta Dynów . II sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. przeciw
2018-12-11 14:40:37 Kandydatura Pana Piotra Krupy na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dynów. II sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. przeciw
2018-12-11 14:11:11 Skład osobowy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miasta Dynów. II sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. za
2018-12-11 14:24:00 Skład osobowy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Dynów. II sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. za
2018-12-11 14:35:22 Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dynów. II sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. za
2018-12-11 14:45:23 Skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Dynów. II sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. za
2018-12-11 14:19:20 Kandydatura Pana Kazimierza Gołąba na Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów. II sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. za
2018-12-11 14:26:43 Kandydatura Pana Marka Siry na Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych. II sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. za
2018-12-11 14:32:41 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego oraz przedmiotu działania Komisji Spraw Społecznych. II sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. za
2018-12-17 16:18:47 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycia nieruchomości. III nadzwyczajna sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. za
2018-12-17 16:22:29 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2018 rok. III nadzwyczajna sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. za
2018-12-17 16:26:02 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Dynów na lata 2018-2028. III nadzwyczajna sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. za
2019-01-21 14:39:55 Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Dynów na 2019 rok. IV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-01-21 14:43:03 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dynów na lata 2019-2029. IV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-01-21 14:45:18 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego. IV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-01-21 14:47:10 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rzeszowskiemu na realizację zadania publicznego. IV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-01-21 14:49:41 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Miasto Dynów przez Gminę Hyżne prowadzenia zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Gminy Hyżne usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Dynowie. IV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-01-21 14:51:45 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok. IV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-01-21 14:53:19 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok. IV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-01-21 14:55:19 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/81/15 Rady Miasta Dynów z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Miejskiej Dynów. IV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-01-21 14:57:18 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dynów na 2019 rok. IV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-01-21 14:58:57 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miasta Dynów na 2019 rok. IV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-01-21 15:00:39 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Dynów na 2019 rok. IV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-01-21 15:02:24 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Dynów na 2019 rok. IV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-01-21 15:03:56 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miasta Dynów na 2019 rok. IV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-01-21 15:05:33 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Dynowie krótkoterminowego zasiłku kasowego. IV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-01-21 14:06:17 Wprowadzenie do porządku obrad: ,,Projektu uchwały w sprawie przyznania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Dynowie krótkoterminowego zasiłku kasowego." IV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-03-12 14:33:33 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2019 rok. V sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-03-12 14:36:08 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/3/18 Rady Miasta Dynów z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego oraz przedmiotu działania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miasta Dynów V sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-03-12 14:38:06 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/4/18 Rady Miasta Dynów z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego oraz przedmiotu działania Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Dynów V sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-03-12 14:40:24 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi zlokalizowanej na działce nr ewid. gruntów 6337 w Dynowie V sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-03-12 14:42:25 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi zlokalizowanej na działce nr ewid. gruntów 5127/2 w Dynowie V sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-03-12 14:44:20 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi zlokalizowanej na działkach nr ewid. gruntów 6328, 6329, 6331 w Dynowie V sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-03-12 14:47:14 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Dynów” w 2019 roku. V sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-03-12 15:34:18 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie V sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-03-12 15:37:42 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Przewodniczącego oraz Radnych Rady Miasta Dynów V sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-03-12 15:40:14 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych V sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-04-29 14:30:30 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2019 rok. VI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-04-29 14:33:58 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Dynów na lata 2019-2029. VI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-04-29 14:38:27 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości. VI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-04-29 14:42:34 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody. VI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-06-27 13:38:58 Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Dynów VII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-06-27 14:03:55 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Dynów za 2018 rok VII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-06-27 14:06:13 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Dynów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Dynów za 2018 rok VII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-06-27 14:24:13 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2019 rok VII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-06-27 14:26:55 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Dynów na lata 2019-2029 VII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-06-27 14:30:49 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie VII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-06-27 14:32:40 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu VII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-06-27 14:34:20 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Dynów na lata 2019 – 2022 VII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-06-27 14:36:34 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ośrodka turystycznego „Błękitny San” w Dynowie VII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-06-27 14:38:13 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Dynów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Miejskiej Dynów od dnia 1 września 2019 roku VII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-06-27 14:42:20 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej VII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-06-27 14:46:06 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Miejską Dynów VII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-06-27 14:49:28 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/252/18 Rady Miasta Dynów z dnia 5 września 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Dynów VII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-06-27 14:51:08 Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników VII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-06-27 14:53:16 Podjęcie uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Dynów VII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-06-27 13:03:49 w sprawie zmiany porządku obrad VII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-07-10 15:48:20 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2019 rok. VIII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-07-10 16:18:44 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenie stawki takiej opłaty. VIII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-07-10 15:38:09 w sprawie zmiany porządku obrad VIII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-07-29 08:38:28 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2019 rok. IX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-07-29 08:34:44 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu IX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-09-27 14:24:30 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2019 rok. X sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-09-27 14:26:17 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. X sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-09-27 14:28:00 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Dynów. X sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-09-27 14:29:21 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2019 terenu położonego przy ul. Polnej w Dynowie. X sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-09-27 14:32:37 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/59/19 Rady Miasta Dynów z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Miejską Dynów. X sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-09-27 14:35:50 Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Miasta Dynowa" X sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-09-27 14:45:32 Skład Komisji Skrutacyjnej do wyboru ławników sądowych X sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-09-27 13:02:53 Wprowadzenie do porządku obrad nowego punktu- Podjecie uchwały w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Miasta Dynowa" X sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-10-30 14:21:37 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2019 rok. XI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-10-30 14:31:13 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Dynów na lata 2019-2029. XI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-10-30 14:33:08 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/259/18 Rady Miasta Dynów z dnia 17 października 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Dynowie prowadzonym przez Gminę Miejską Dynów. XI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-10-30 14:35:01 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok. XI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-10-30 14:36:51 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok. XI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-11-27 14:01:13 Zmiana kolejności punktów porządku obrad: przeniesienie punktu 13 w miejsce punktu 14, a punktu 14 w miejsce punktu 13 XII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-11-27 14:15:23 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2019 rok. XII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-11-27 14:21:38 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-11-27 14:27:06 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie Gminy Miejskiej Dynów. XII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-11-27 14:29:22 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dworca autobusowego w Dynowie. XII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-11-27 14:39:54 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. XII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-11-27 14:52:48 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022. XII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-11-27 14:57:55 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/ 143/16 Rady Miasta Dynów z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania. XII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-11-27 15:03:50 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów”. XII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-11-27 15:02:02 Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy partnerstwa dotyczącej realizacji wspólnego przedsięwzięcia o nazwie „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy –Dynów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. XII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-12-16 17:23:07 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, oraz ustalenie stawki takiej opłaty. XIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. za
2019-12-16 17:25:33 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Dynów XIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. za
2019-12-30 09:04:19 Wprowadzenie zmian w porządku obrad: Zdjęcie punktu 5,6,8 z proponowanego porządku obrad oraz dodanie 5 nowych punktów do porządku obrad XIV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-12-30 09:20:28 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2019 rok. XIV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-12-30 09:55:03 Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Dynów na 2020 rok. XIV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-12-30 10:07:28 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dynów na lata 2020-2029. XIV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-12-30 10:13:01 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok. XIV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-12-30 10:14:41 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. XIV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-12-30 10:18:39 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. XIV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-12-30 10:21:11 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Dynów. XIV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-12-30 10:08:44 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rzeszowskiemu XIV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-12-30 10:10:09 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego (budowa chodnika w Harcie) XIV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-12-30 10:11:19 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego (ul. Karolówka) XIV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2019-12-30 10:22:30 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu XIV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-01-23 14:13:15 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu. XV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-01-23 14:16:25 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 rok. XV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-01-23 14:19:43 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Dynów na lata 2020-2029. XV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-01-23 14:22:40 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/99/19 Rady Miasta Dynów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Dynów. XV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-01-23 14:24:16 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miasta Dynów na 2020 rok. XV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-03-25 14:06:19 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 rok. nadzwyczajna XVI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-03-25 14:07:59 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Dynowie krótkoterminowego zasiłku kasowego nadzwyczajna XVI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-03-25 14:09:40 Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dynowie z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Miejskiej Dynów nadwyżki środków obrotowych za 2019 rok nadzwyczajna XVI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-03-25 14:10:59 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Dynów” w 2020 roku. nadzwyczajna XVI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-05-14 14:27:33 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 rok. XVII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-05-14 14:30:13 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Dynów na lata 2020-2029. XVII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-05-14 14:32:34 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/259/18 Rady Miasta Dynów z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Dynowie prowadzonym przez Gminę Miejska Dynów. XVII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-05-14 14:34:39 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi zlokalizowanej na działce nr ewid. gruntów 1544/16 ul. Słoneczna w Dynowie. XVII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-05-14 14:36:19 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi zlokalizowanej na działkach nr ewid. gruntów 1647/31, 1647/41, 1647/18 w Dynowie. XVII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-05-14 14:38:03 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi zlokalizowanej na działkach nr ewid. gruntów 1803/7, 1804/4 w Dynowie. XVII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-05-14 14:40:07 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dynów na 2020 rok. XVII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-05-14 14:43:25 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście Dynów na lata 2020 – 2025. XVII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-05-14 14:57:43 Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 XVII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-05-14 14:02:41 Dodanie punktu do porządku obrad: ,,Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 XVII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-06-30 13:22:57 Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Dynów. XVIII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-06-30 13:52:10 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Dynów za 2019 rok. XVIII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-06-30 13:54:12 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Dynów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Dynów za 2019 rok. XVIII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-06-30 14:12:09 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 rok. XVIII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-06-30 14:14:03 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości. XVIII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-06-30 14:16:37 Podjęcie uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Dynów. XVIII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-08-27 10:47:11 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 rok. XIX sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-08-27 10:42:49 Podjęcie uchwały w sprawie nabycia części nieruchomości. XIX sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-08-27 10:49:28 Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, należnej w 2020 r. XIX sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-08-27 10:51:09 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Dynów na rok szkolny 2020/2021. XIX sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-10-29 13:28:03 Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym na rzecz gminy XX sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-10-29 13:30:06 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Dynów XX sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-10-29 13:24:17 Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Dynów XX sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-10-29 13:25:43 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi XX sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-10-29 13:17:09 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 rok XX sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-10-29 13:18:03 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miasta Dynów w budżecie na rok 2020 XX sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-10-29 13:33:20 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/18 Rady Miasta Dynów z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Dynów XX sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-10-29 13:29:07 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/111/16 Rady Miasta Dynów z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Dynów XX sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-10-29 13:31:56 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/143/16 Rady Miasta Dynów z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania XX sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-11-26 15:09:27 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 rok. XXI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-11-26 15:11:21 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu. XXI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-11-26 15:13:20 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2020. XXI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-11-26 15:15:29 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2019 terenu położonego przy ul. Polnej w Dynowie. XXI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-11-26 15:21:48 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XXI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-11-26 15:23:27 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. XXI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-11-26 15:25:16 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok. XXI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-11-26 15:27:21 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Przewodniczącego oraz radnych Rady Miasta Dynów. XXI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-11-26 15:01:51 Zmiana porządku obrad- dodanie nowego punktu do porządku obrad: ,,Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dynów ." XXI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-11-26 15:29:30 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dynów XXI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-12-22 15:07:33 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok. XXII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-12-22 15:10:45 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 rok. XXII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-12-22 15:13:33 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Miasta Dynów pn.” Dynowska Karta Dużej Rodziny”. XXII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-12-22 15:16:21 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok. XXII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-12-22 15:17:17 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok. XXII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-12-22 15:30:25 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, placówek gastronomicznych i usługowych na terenie Miasta Dynowa XXII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2020-12-22 15:01:37 Zmiana porządku obrad- dodanie nowego punktu do porządku obrad: ,,Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, placówek gastronomicznych i usługowych na terenie Miasta Dynowa XXII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-01-20 14:44:13 Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Dynów na rok 2021. XXIII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-01-20 14:58:39 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dynów na lata 2021-2030. XXIII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-01-20 15:02:07 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego (,,przebudowa drogi wojewódzkiej- budowa chodnika w miejscowości Harta”). XXIII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-01-20 15:03:36 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego (,,odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej- ul. Karolówka”). XXIII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-01-20 15:05:07 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu. XXIII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-01-20 15:09:02 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rzeszowskiemu. XXIII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-01-20 15:11:22 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dynów na 2021 rok. XXIII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-01-20 15:13:20 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miasta Dynów na 2021 rok. XXIII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-01-20 15:19:21 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta Dynów XXIII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-01-20 14:02:35 Zmiana porządku obrad- dodanie nowego punktu do porządku obrad: ,,Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta Dynów". XXIII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-02-24 14:16:56 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2021 rok. XXIV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-02-24 14:17:27 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu. XXIV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-02-24 14:21:25 Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, należnej w 2021 r. XXIV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-02-24 14:23:29 Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dynowie z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Miejskiej Dynów nadwyżki środków obrotowych za 2020 rok. XXIV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-02-24 14:26:17 Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze. XXIV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-02-24 14:04:26 Zmiana porządku obrad- zdjęcie z porządku obrad punktu 9 i 10 tj.: pkt 9 ,,Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Dynów” w 2021 roku". pkt 10 ,,Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości". XXIV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-04-14 14:03:36 Zmiana porządku obrad- dodanie 4 nowych punktów do porządku obrad: Podjęcie uchwały: ,,w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/155/21 Rady Miasta Dynów z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego", ,, w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu", ,, w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Podkarpackiej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej sp. z o.o." i ,, w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Podkarpackiej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej sp. z o. o." XXV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-04-14 14:16:35 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/155/21 Rady Miasta Dynów z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego. XXV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-04-14 14:19:21 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu. XXV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-04-14 14:24:22 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2021 rok. XXV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-04-14 14:26:29 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok. XXV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-04-14 14:29:16 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dynów na lata 2021-2030. XXV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-04-14 14:30:29 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Dynów” w 2021 roku. XXV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-04-14 14:31:35 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego. XXV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-04-14 14:41:16 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Podkarpackiej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej sp. z o.o. XXV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-04-14 14:44:16 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Podkarpackiej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej sp. z o. o. XXV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-05-31 14:22:30 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2021 rok. XXVI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-05-31 14:24:14 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego. XXVI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-05-31 14:26:33 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/175/21 Rady Miasta Dynów z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Podkarpackiej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej sp. z o. o. XXVI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-05-31 14:28:33 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Podkarpacie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. XXVI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-05-31 14:30:27 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. XXVI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-05-31 14:31:57 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Dynów. XXVI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-05-31 14:33:08 Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Dynów. XXVI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-05-31 14:34:25 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta Dynów szczególnie uzdolnionym uczniom uczęszczającym do szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Dynów. XXVI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-05-31 14:36:13 Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. XXVI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 przeciw
2021-05-31 14:04:31 Zmiana porządku obrad poprzez dodanie nowego punktu do porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego ,,Unijnej strategii na rzecz ochrony bioróżnorodności biologicznej do 2030 r. Przywracanie przyrody do naszego życia” XXVI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-05-31 14:45:31 Pojęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego ,,Unijnej strategii na rzecz ochrony bioróżnorodności biologicznej do 2030 r. Przywracanie przyrody do naszego życia” XXVI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-06-15 14:14:54 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni”. XXVII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-06-15 14:16:44 Podjęcie uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Dynów. XXVII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-06-15 14:18:49 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/252/18 Rady Miasta Dynów z dnia 5 września 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Dynów. XXVII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-06-15 14:04:06 Zmiana porządku obrad poprzez dodanie nowego punktu do porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2021 r. XXVII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-06-15 14:24:24 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2021r. XXVII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-06-28 17:29:32 Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Dynów. XXVIII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-06-28 18:02:29 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Dynów za 2020 rok, XXVIII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-06-28 18:05:39 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Dynów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Dynów za 2020 rok. XXVIII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-06-28 18:11:15 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2021 rok. XXVIII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-06-28 18:13:42 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Dynowie przy ul. Bartkówka wraz z budową przejścia pod dnem rzeki San kanałem sanitarnym i rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków o instalacje fotowoltaiczną”. XXVIII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-06-28 18:16:42 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Dynów na lata 2021-2029. XXVIII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-07-26 14:02:47 Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Miejskiej Dynów do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin „Eko-logiczni”. XXIX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-07-26 14:04:25 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Celowego Związku Gmin „Eko-logiczni”. XXIX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-07-26 14:07:16 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2021 w Dynowie przy ul. 1 Maja. XXIX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-07-26 14:13:30 Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Dynowa”. XXIX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-07-26 14:00:10 Zmiana porządku obrad poprzez dodanie nowego punktu do porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Dynów na lata 2021-2030 XXIX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-07-26 14:21:10 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Dynów na lata 2021 - 2030 XXIX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-08-13 09:06:46 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza". XXX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-08-13 09:02:05 Zmiana porządku obrad poprzez dodanie nowego punktu do porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2021 rok XXX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-08-13 09:03:32 Zmiana porządku obrad poprzez dodanie nowego punktu do porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Dynów na lata 2021-2030. XXX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-08-13 09:09:05 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2021 rok XXX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-08-13 09:12:45 Podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Dynów na lata 2021-2030. XXX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-09-29 14:24:04 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2021 rok. XXXI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-09-29 14:25:49 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Dynów na rok szkolny 2021/2022. XXXI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-09-29 14:27:57 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości. XXXI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-09-29 14:04:27 Zmiana porządku obrad poprzez dodanie nowego punktu do porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego. XXXI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-09-29 14:19:22 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego. XXXI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-11-05 14:17:50 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2021 rok. XXXII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-11-05 14:22:42 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Dynów na lata 2021-2030. XXXII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-11-05 14:25:03 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie XXXII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-11-05 14:28:04 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/ 143/16 Rady Miasta Dynów z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania. XXXII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-11-05 14:30:29 Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. XXXII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-11-25 15:03:07 Zmiana porządku obrad poprzez dodanie nowego punktu do porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. XXXIII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-11-25 15:05:03 Zmiana porządku obrad poprzez dodanie nowego punktu do porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Dynów na lata 2021-2030. XXXIII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-11-25 15:12:33 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. XXXIII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-11-25 15:17:30 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2021 rok. XXXIII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-11-25 15:21:22 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu. XXXIII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-11-25 15:27:49 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XXXIII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-11-25 15:30:15 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Dynów. XXXIII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-11-25 15:34:48 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/145/20 Rady Miasta Dynów z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Przewodniczącego oraz radnych Rady Miasta Dynów. XXXIII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za
2021-11-25 15:37:39 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Dynów na lata 2021-2030. XXXIII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023 za